executeur


7 juni 2003

Vraag nummer: 7920  (oude nummer: 2739)

Zondag 1 juni is mijn vader overlijden. In zijn geldkistje vonden wij een getypte brief waarin hij mij, zijn jongste dochter, aanwijst als executeur testamentair. Mijn 2 broers en 2 zussen staan hierachter. Moet ik nu toch naar de notaris om e.e.a. te formaliseren?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het lijkt mij raadzaam dat te doen. De notaris kan op grond van het codicil (indien dat rechtsgeldig is opgesteld) een zogenoemde verklaring van executele maken. Met deze verklaring kunt u bij onder meer banken en verzekeringsmaatschappen aantonen dat u bevoegd bent tot het beheer van de nalatenschap.
Daarnaast is het wellicht van belang dat de toestemming van uw broers en zussen ook geformaliseerd wordt, zodat u niet achteraf in eventuele problemen komt.

Verder kan de notaris u ook inlichten omtrent uw rechten en verplichtingen als executeur.

12/06/03

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.