reaktie vraag 6538


27 september 2005

Vraag nummer: 9517  (oude nummer: 6540)

Tsja. Ik weet niet of U mijn vragen 6506 en 6508 in de juridische rubriek heeft gelezen ( en de antwoorden van Mr. van der Putten.). Maar als ik op Uw antwoord terug mag komen, inzake de bevoegdheden van de ET het volgende ; bij testament bevoegd om de" beredderaar van haar boedel en bezorger van haar begrafenis te zijn, alsmede hem toekennende alle rechten die hem als zodanig kunnen worden gegeven , speciaal het recht tot in bezitneming van mijn gehele nalatenschap voor de duur van de afwikkeling daarvan vereist " . Een maximale sterren ET lijkt mij.
Wat betreft Uw antwoord aangaande het bestuur van de stichting een vraag ; wie moet bepalen welk standpunt wordt ingenomen ? De notaris ? Leden van het bestuur ? In het laatste geval ben je terug bij af en heb je dus in dit geval ( mijns insziens ) niks aan een notaris als ET iets in de kop heeft. En als laatste ; moet dit gebeuren bij de notaris die het testament heeft vastgelegd of zou het beter zijn om een nieuwe notaris hiermee aan de slag te zetten ?
Met vriendelijke groet, Dhr. J.G.Wieringa

Antwoord:

Geachte heer,

Het is de benoeming "oude stijl" dus helemaal maximaal is het niet (bevoegdheid tot verdeling als bewindvoerder lijkt mij niet).

Wat het bestuur betreft: ik neem aan dat er wel een jurist is die een oordeel kan vellen. Daar hoeft het bestuur zich niets van aan te trekken, maar toch. Rechtbank is dan uw laatste hoop. Ik kan niet inschatten of het verstandig is naar betreffende notaris te stappen. Een frisse blijk kan wonderen doen, aan de andere kant kan betreffende notaris de bedoeling nader uitleggen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.