xecuteursvergoeding


16 mei 2014

Vraag nummer: 38448

In het testament is onze vergoeding vermeld. Kunnen wij de gemaakte onkosten zoals telefoon,auto,container, mensen inhuren voor huis leegmaken toch declareren? Of is dat al in het bedrag meegenomen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In het testament staat dan mogelijk ook een voorziening omtrent vergoeding van de kosten. Dat is namelijk een andere kwestie dan vergoeding voor de werkzaamheden (loon).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn