erfdeel opeisen


15 december 2004

Vraag nummer: 8872  (oude nummer: 5175)

Hoe staat het met de opeisbaarheid van een erfdeel, als de ex. test. zich daarin weigerachtifg toont ? Welke weg zou ik kunnen gaan om mijn wettelijk erfdeel alsnog te verkrijgen?

Wat is een 'verklaring van erfrecht? ".

Antwoord:

Geachte heer,

Als de executeur nog meer tijd nodig heeft en/of nog extra handelingen moet verrichten, dan kan het natuurlijk wel verstandig zijn nog even niet uit te keren. het kan natuurlijk niet zo zijn dat de executeur de zaak zit op te houden. Dan zou je de rechter moeten inschakelen.

Een verklaring van erfrecht is een akte waarin de notraris verklaard wie overleden is, wie de erfgenamen zijn en of er eventueel volmachten zijn afgegeven of dat er een executeur is, dus wie de zaak kan afwikkelen (namens de erfgenamen).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.