Legaat uitbetaling


24 oktober 2008

Vraag nummer: 12085  (oude nummer: 11530)

Volgens een brief (februari) van de executeur hebben wij recht op een legaat van een in eind november 2007 overleden oom. Nu komt hij steeds met aankondigingen dat hij er mee bezig is en dat hij gaat uitbetalen en vervolgens moeten we weer wachten. Kortom we hebben binnen de familie het idee dat we aan het lijntje worden gehouden. Imiddels is oom een jaar overleden. Is er geen wettelijk termijn voor legaat uitbetalingen? Wat kunnen wij doen? Namens de gehele familie, vriendelijke groet, Ben Walters

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In het testament staat doorgaans de termijn waarbinnen het moet worden afgegeven. Het kan echter voor een executeur erg veel werk zijn en moeite kosten om aan het legaat te kunnen voldoen. U kunt toch gewoon vragen aan de executeur waarom één en ander wat langer duurt dan u verwacht?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.