Verkoop huis


27 maart 2009

Vraag nummer: 12519  (oude nummer: 12654)

Als executeu/erfgenaam van de nalatenschap van mijn moeder is het o.a. mijn plicht om de vordering van de erven om de nalatenschap van mijn vooroverleden vader uit te betalen. Om dat te kunnen moet eerst het woonhuis worden verkocht. Daarvoor is toestemming nodig van alle erven. Gaat de opbrengst van het huis nu naar de ervenrekening en verdeeld de executeur dit zoals schriftelijk overeengekomen met de erven of moet dit verplicht door de notaris via b.v. een akte van scheding ?

Antwoord:

Geachte heer,

In overleg met de notaris zal eerst vastgesteld moeten worden of de erfgenamen mee moeten werken met de overdracht. Vervolgens zou de verkooppbrengst op een erven-rekening gestort kunnen worden. Het is de vraag of de executeur het restant mag verdelen. Ook dat zou ik even met de notaris overleggen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.