inspraak/inzage bij verkoop woning


22 maart 2009

Vraag nummer: 12493  (oude nummer: 12590)

Geachte heer Molenaar,

Zie mijn vorige mail.
Mogen wij inzage eisen in de gang van zaken. Zoals de bankrekening, opbrengst van de verkoop van het huis en de afhandeling c.q. verdeling daarvan?

Graag uw antwoord en advies.

Antwoord:

Geachte heer,

Evene terzijde: hoe komt u aan de naam Molenaar?

Een executeur moet over het algemeen een boedelbeschrijving maken én rekening en verantwoording afleggen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.