executeur ja/nee


4 november 2012

Vraag nummer: 32607

Mijn buurvrouw, 80 jaar, terminaal heeft mij gevraagd haar begrafenis e.d. te willen afhandelen. Mevrouw heeft geen fin. middelen en grote schulden bij Wehkamp. Wel is er een begrafenisverzekering
Wanneer zij een verklaring van executele laat opmaken wil ik de afhandeling belangeloos doen. Er is totaal geen familie. Wanneer ik deze afhandeling ga doen loop in dan ook het risico dat ik voor bepaalde kosten kom te staan? Ik ben al langere tijd conctactpersoon voor zorg- en ziekenhuisinstellingen. Graag advies

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Mevrouw zal een testament moeten opstellen waarin u wordt benoemd tot executeur. Bij haar overlijden moet een verklaring van erfrecht of executele opgesteld worden indien u ook uw benoeming aanvaard. Een executeur moet wel de nodige vereisten in acht nemen en rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. Het is dus ook goed vast te stellen wie (waarschijnlijk) de erfgenamen zullen zijn.
Mevrouw kan één en ander kortsluiten met de notaris die ook haar testament opstelt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.