onkostenvergoeding executeur


7 februari 2012

Vraag nummer: 27429

Mijn tante heeft mij in haar testament benoemt als executeur. Daarin is ook bepaald dat de executeur geen recht heeft op loon doch wel een onkosten vergoeding van ......... ( een bepaald bedrag) . Wat is het verschil tussen loon en onkostenvergoeding o.a. i.v.m. de belastingdienst?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het lijkt erop alsnog de termen loon en onkosten-vergoeding door elkaar lopen. Vergoeding van onkosten,is in eerste instantie geen vergoeding voor de verrichtte werkzaamheden, maar als het ware 'terugbetalen' van de kosten die je hebt gehad in de uitoefening van de werkzaamheden. Wordt daarbovenop nog een extra vergoeding gegeven (u heeft aan dat er een vast bedrag voor is vastgesteld) dan zou dat mogelijk als een soort van loon gezien kunnen worden en mogelijk belast zijn met Inkomsten belasting. Ik raad u aan navraag te doen bij de belastingdienst of de site te raadplegen.Uiteraard zou u ook de notaris die betreffend testament heeft gemaakt op uitleg kunnen vragen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.