executeur en voorlopig (ver)koopcontract


12 januari 2017

Vraag nummer: 48994

Kan, en of mag een executeur zonder mede ondertekening van de andere erfgenaam (broer en zus) een voorlopig koopcontract ondertekenen bij de verkoop van het huis van hun overleden ouders

Antwoord:

Geachte heer,

In het algemeen is die vraag niet te beantwoorden, want dat hangt mede af van de inhoud van betreffend testament (tav de benoeming)én of de verkoop mede ter voldoening van schulden is. In het algemeen is wel aan te bevelen de erfgenamen mee te laten tekenen, dan wel op zijn minst een ontbindende voorwaarde op te nemen voor het geval de erfgenamen niet willen meewerken aan de overdracht.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.