Einde taak executeur


13 oktober 2016

Vraag nummer: 47742

Geachte,
Mijn taak als executeur is bijna ten einde.
Het laatste deel nog te vereffenen wordt pas gedaan na ontvangst van alle ondertekende stukken.
Lijkt mij goed als bewijs dat erfgenamen alles hebben gelezen.
Moet ik het einde van mijn taak laten registreren bij een kantonrechter?
Of is het voldoende de erfgenamen te melden dat mijn taak erop zit?
Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Volgens de wet eindigt de taak van de executeur onder meer indien de executeur als zodanig de werkzaamheden heeft voltooid. De taak eindigt in dat geval dus van rechtswege. Het is wel aan te bevelen om, zoals u zelf al aangeeft, de erfgenamen te vragen schriftelijk accoord te geven of de laatste rekening en verantwoording die u afgeeft aan de erfgenamen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.