loon exeuteur testamentair/notaris


5 april 2008

Vraag nummer: 11669  (oude nummer: 10569)

Maart 2007 overleed mijn vader. In het testament is zijn notaris benoemd tot E.T. : wettelijk loon plus onkosten. Vraag 1 is: wat precies valt onder 'onkosten' en is het juist ( 2 )dat de notaris ondanks deze vermelding in het testament toch nog zou kunne kiezen tussen dit wettelijk loon of wat hij noemt: het boedel honorarium. Onder dit laatste verstaat hij tijd en kosten.?
Bvd, Marina Braun

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Mij lijkt dat het onkosten zijn in de uitoefening van zijn hoedanigheid als executeur. Wettelijk loon is helder. Ik weet niet of er nog ruimte is voor urenschrijven op basis van het zijn van "boedelnotaris". Ik zou uw vraag ook eens stellen aan de notaristelefoon.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.