Wettelijke verplichtingen executeur


20 augustus 2009

Vraag nummer: 12862  (oude nummer: 13593)

Welke wettelijke verplichtigen heeft de executeur? De rechten en plichten van de ET worden in het testament beschreven, maar, maar waartoe verplicht de wet de ET als het gaat om bijvoorbeeld de boedelbeschrijving? Wat is bijvoorbeeld 'bekwame spoed'?

Antwoord:

Geachte heer,

De executeur heeft een veelheid van bevoegdheden en verplichtingen en zoals u ook al aangeeft mede ingevuld door het testament. Het gaat tever om alle wettelijke bevoegdheden en verplichtingen te noemen. Met bekwame spoed, geeft eigenlijk aan dat de executeur niet moet achterover leunen, maar wel wat tijd gegund wordt om nader onderzoek en beraad te plegen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.