verklaring van erfrecht nodig?


20 mei 2005

Vraag nummer: 9231  (oude nummer: 5931)

is een verklaring van erfrecht noodzakelijk?Mijn vader is overleden en we zijn met vier kinderen.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Om verschillende redenen is een verklaring van erfrecht verstandig om 1 reden is die vereist. In het laatste geval omdat een bank erom vraagt. De andere redenen zijn dat het goed is dat een notaris controleerd of er een testament is, wie de erfgenamen zijn, de erfgenamen ook een keuze geeft van aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen; dat er soms in een testament nog keuzen staan die binnen korte termijn gemaakt moeten worden, ga zo maar door.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.