Mag de uitvaartexecuteur weigeren?


2 april 2018

Vraag nummer: 54457

Geachte heer Van de Griend,

De vraag betreft het testament van een oom met wie ik nauwelijks contact had.

Op 28 maart 2018 heb ik begrepen van een vertegenwoordiger van een notariskantoor dat dit notariskantoor is aangesteld als executeur-testamentair en ik als uitvaartexecuteur.

Ik heb dit geweigerd omdat ik geen inzage kreeg in de wensen voor de uitvaart en de voor die uitvaart beschikbare financiele middelen.

De vraag die ik heb is:

Mag een notaris die belast is met de uitvoering een testament van de uitvaartexecuteur verlangen dat die accepteert of weigert zonder informatie te verstrekken over de gewenste uitvaart en de financiƫle middelen die voor die uitvaart beschikbaar zijn?

Ik dank u bij voorbaat voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Thea Sigmond

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er is naar mijn weten geen wettelijke plicht om te aanvaarden en/of daar informatie over te verstrekken. Voor het overige lijkt het me raadzaam met betreffende executeur te overleggen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.