uitbetaling erfenis en kwijting executeur


23 februari 2007

Vraag nummer: 10900  (oude nummer: 8912)

Mag de executeur de erven al het document van kwijting laten tekenen terwijl het erfdeel nog niet is uitbetaald aan de erfgenamen. De executeur geeft in het document aan het geld pas te zullen overmaken als alle documenten van kwijting getekend in zijn bezit zijn. Of mogen de erven erop staan dat het erfdeel eerst wordt uitbetaald alvorens zij kwijting verlenen.

Antwoord:

Geachte heer,

Lijkt mij logisch dat je pas iemand kwiteert als het bedrag is ontvangen of op een derdengelden rekening van de notaris is gestort. Wellicht is dat laatste een optie om uit de impasse te komen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.