ondertekenen aangifte successie


6 november 2007

Vraag nummer: 11346  (oude nummer: 9856)

in het testament van m'n vader zijn mijn broers onterft. Wel krijgen zij een legaat ter hoogte van hun legitieme portie. Ik vul als executeur de aangifte successie in. Moeten m'n broers de aangifte wel of niet ondertekenen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat staat op het formulier vermeld en voorts moet u kijken naar de tekst van de executeursbenoeming of u zelfstandig bevoegd bent tot aangifte

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn