Overleden executeur, wie heeft hem vervangen?


8 februari 2017

Vraag nummer: 49543

Kan je achterhalen uit een bepaalde register welke executeur-testamentair de plaats heeft vervangen van een overleden executeur?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Uit het testament blijkt mogelijk wie eventueel als back-up executeur wordt aangewezen voor het geval de eerste executeur is overleden. Voorts zou u het boedelregister bij de rechtbank kunnen raadplegen of een notaris bij de nalatenschap betrokken was/is en zo ja contact opnemen met betreffende notaris. Of u ook die informatie van de notaris krijgt is overigens weer een andere zaak gezien de geheimhouding van de notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.