verwerpen of beneficiair aanvaarden


13 oktober 2004

Vraag nummer: 8721  (oude nummer: 4801)

mijn vader is onalngs overleden. Hij was net een eenmanszaak begonnen. Door de oprichting van de zaak zijn er schulden.
Wij willen afstand doen van de erfenis. Mijn vraag is, wie is nu verantwoordelijk voor de afhandeling? Wij weten dat voor het afhandelen er tot in de 6de graad familie benaders kan gaan worden, wie gaat op zoek naar de volgende graad familie?
In het testament staat een notaris beschreven als executeur testamentair, maar deze heeft afstand gedaan van deze functie.
op welke termijn moeten wij afstand doen? hebben wij recht op mijn vaders persoonlijke bezittingen die niet van waarde zijn zoals foto's of vallen die ook onder de nalatenschap?

mijn zusje is nog minderjarig. Op dit moment wordt er een onderzoek door de raad van de Kinderbescherming gehouden om de voogd voor haar te regelen, er is voor haar dus nog geen meerderjarig persoon die kan tekenen, heeft dit voor ons nog consequenties?

kortom nog veel onduidelijkheden bij een zeer ingewikkelde situatie.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Vreemd dat die notaris u niet verder heeft geholpen met uw vragen. Is er een minderjarige erfgenaam dan moet de wettelijke vertegenwoordiger (moet dus snel aangewezen worden) namens haar de nalatenschap beneficiair aanvaarden. Voor verwerping is de goedkeuring van de kantonrechter nodig.

Verwerpen betekent dat je het probleem op het bordje van een ander schuift. Iemand met de verantwoordelijkheid nemen door middel van beneficiaire aanvaarding vind ik, zeker als dat al is vereist in verband met uw zusje.

Je kunt natuurlijk niet verwerpen en toch nog aanspraak maken op bepaald persoonlijke zaken. Ook in dat verband is beneficiaire aanvaarding beter.

Ga snel langs een notaris bij u in de buurt!!!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.