erfenis verdelen


14 mei 2013

Vraag nummer: 34524

Mijn overleden vader heeft mij in een door hem ondertekende brief aangewezen als degene die de financiële zaken na zijn dood afhandelt. Ik ben zijn enige dochter. Mijn overleden zus heeft 2 kleinkinderen. Er is een eigen woning.
Mijn vraag:
- er was een groot bedrag aan cash geld in huis. Eén van de kleinkinderen wil nu al zijn erfdeel van dat geld. Maar is dat wel verstandig? Ik wil liever alles financiëel afhandelen als alles verkocht is (inclusief de woning). Kan dat kleinkind zijn erfdeel nu al opeisen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er zal eerste moeten worden vastgesteld of uw benoeming tot executeur geldig is en als dat zo is of u die benoeming wenst te aanvaarden. Voor 1 januari 2003 kon dat in een codicil. Na die datum moest het in een testament.

Is de benoeming tot executeur rechtsgeldig en hebt u aanvaard, dan zou het een optie kunnen zijn een notaris te vragen een verklaring van executele op te maken.

Staat vast welke uw bevoegdheden zijn, dan kan ook worden vastgesteld in hoeverre eerst bepaalde zaken kunnen worden afgehandeld voordat defintief is verdeeld wordt. Belangrijk punt daarbij is ook de verschuldigdheid en betaling van erfbelasting.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.