Notarisverplichting


30 oktober 2009

Vraag nummer: 13138  (oude nummer: 14224)

Ik ben via testament aangesteld als executeur van iemand waar ik geen familie van ben. Zij heeft geen familie en/of vrienden!! Nu heeft zij geen inboedel en/of eigen huis en een banksaldo van ongeveer €1000. Kortom na afwikkeling van crematie blijft er te weinig over om een notaris van te betalen. Ben ik verplicht om een notaris in te huren om het testament af te wikkelen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Doorgaans is het zo dat de executeur daartoe de bevoegdheid heeft maar niet de verplichting. Het kan anders zijn in verband met het opstellen van een verklaring van execule (tbv een bank bijvoorbeeld). Verder is van belang wat in het testament zelf staat omtrent de bevoegdheden van de executeur.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.