Overlijden van executeur


3 april 2008

Vraag nummer: 11663  (oude nummer: 10554)

Bestaat er regelgeving over wat er dient te gebeuren als een executeur tijdens de afwikkeling van een erfenis overlijdt? Ik kan alleen vinden dat mijn eigen erfgenamen dan de erfgenamen van het af te wikkelen testament moeten informeren. Volgens het notariskantoor zouden mijn erfgenamen wettelijk verplicht zijn de door mij aanvaarde taak als executeur te volbrengen. Willen zij dit niet dan moeten zij mijn erfenis weigeren, aldus het notariskantoor.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Erg goede vraag. Ik heb eigenlijk geen idee. De opvatting van het notariskantoor komt neer op het uitgangspunt dat de erfgenamen alle rechten en plichten van een overledene overnemen. Of dat ook geldt voor het executeurschap durf ik niet zo te zeggen. Wellicht ook een goede vraag voor de notaristelefoon.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.