Laatste wilsuiting


4 januari 2004

Vraag nummer: 8309  (oude nummer: 3679)

Mijn schoonvader is op 30.12.03 overleden. In het testament is geen specificatie re. crematie dan wel begraven opgenomen. Twee van zijn dochters zijn resp. bewindvoerder en mentor geworden in juni j.l. Deze hebben besloten tot crematie [een van hen is nu ex.test]. Een andere dochter produceert nu een getypte brief met handtekening vader [mei 2003] met een laatste wil [begraven]. Wat is nu de waarde hiervan? Het is geen codicil [niet handgeschreven] noch een nieuw testament [geen notariele akte]. Gaarne z.s.m. antwoord a.u.b.

Antwoord:

Geachte heer,

Indien de executeur ook aangewezen is als degene die de uitvaart verzorgt, licht het dus op de weg van de executeur één en ander te regelen.

Uiteraard dient de wil van de overledene daarbij in acht te worden genomen. Indien de vormvereisten niet in acht zijn genomen, dan is het wat dat betreft geen geldige uiterste wil. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat het niet daarwerkelijk de wens is van de overledene.
Mijns inziens zal de daadwerkelijk wens van de overledene vastgesteld moeten worden en daaraan uitvoering moeten worden gegeven. Indien blijkt dat de wens is van de overledene begraven te worden (ook al is dat niet rechtsgeldig vastgelegd), dan zie ik geen redenen om daaraan niet te voldoen, zeker niet als niet uit andere stukken blijkt dat de wens van de overledene anders is. Mij lijkt dat de executeur de wensen van de overledene respecteert en uitvoert

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.