loon, executeur testamentair


1 september 2014

Vraag nummer: 39690

Mijn vader is onlangs overleden en heeft de notaris in zijn testament aangewezen als executeur testamentair.
In het testament staat " loon: de executeur heeft recht op loon hetgeen gebruikelijk is als notarieel honorarium voor de afwikkeling van een nalatenschap en boedelwerkzaamheden" De notaris heeft dit zelf zo opgesteld. Hij rekent 150 euro per uur ex btw. Verder rekent hij dit tarief ook als ik de aan mij toegewezen boedel ophaal in het huis van mijn vader. Hij wil daarbij blijven en rekent zijn tarief daarvoor. Omdat ik serviesgoed moet inpakken gaan de kosten behoorlijk omhoog. Ik vraag me of het tarief en de gang van zaken zoals omschreven kloppen. Verder is gebleken dat hij het huis heeft verkocht aan kennissen voor de prijs die als laagste prijs mede door hem was vastgesteld. Deze mensen hadden een bod gedaan voor dit bedrag. De verkoopprijs was 25.000 euro hoger. ik moet zeggen dat ik dit nogal verdacht vind en heb het vermoeden dat hij niet zuiver heeft gehandeld. Graag uw advies.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De executeur moet informatie geven aan de erfgenamen en rekening en verantwoording afleggen. Ik mag aannemen dat dat in dit geval de executeur dat ook doet en indien u vragen of opmerkingen hebt, daar een goed antwoord op kan geven en zo niet dan staat voor sommige gevallen eventueel de gang naar de rechter ook nog open. Het uurloon komt mij niet als heel hoog voor overigens. U zou ook overigens nog bij een collega een second opinion kunnen vragen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.