bevoegdheden *** ExecuteurIs


16 maart 2009

Vraag nummer: 12464  (oude nummer: 12529)

Is een drie sterren executeur bevoegd roerende geederen te verkopen zonder raadpleging van de erfgenamen, en indien er geen enkele financilel noodzak aan te ngrondslag ligt. Zo ja, is deze rechthandeling aan te bevelen; me dunkt dat dit een bron van ruzie vormt.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Er wordt verschillend over gedacht, maar als notaris ben ik aan de voorzichtige kant en gaat mijn voorkeur uit naar gezamenlijke verkoop van onroerende zaken. Bij roerende zaken met een veel kleiner belang kan het mogelijk anders zijn, maar in theorie blijft het hetzelfde. Voorts kan het emotioneel van harte aan te bevelen zijn alle erfgenamen erbij te betrekken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.