executeurs loon


27 maart 2008

Vraag nummer: 11645  (oude nummer: 10523)

In uw rubriek staat vermeld dat een execteur testamentair recht heeft op 1% executeursloon, tenzij anders bepaald in het testament .

Mijn vraag is deze ; is die 1% niet een wettelijk minimum, vergelijkbaar met bv een kindsdeel, m.a.w. is het niet zo dat de overledene daar niet onderuit kan? Ik ben zowel door wijlen mijn oom als wijlen mijn moeder benoemd tot executeur testamentair, beiden hebben in hun testament bepaald dat de executeur geen loon cq vergoeding krijgt. Een wat vreemde bepaling, gezien het vele werk dat de benoeming met zich me brengt. Als ik niet zou aanvaarden, zou een aangestelde executeur toch ook een vergoeding krijgen?

Graag uw advies/zienswijze.

Met vriendelijke groet,
Hans van Vloten Dissevelt

Antwoord:

Geachte heer,

De bepaling is gebruikelijk indien de executeur ook erfgenaam is. Overigens is het geen wettelijk minimum maar gewoon het wettelijk vastgestelde loon waarvan kan worden afgeweken naar boven en beneden. Overigens zal er waarschijnlijk wel een onkostenvergoeding van toepassing zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.