ratificeren eindafrekening


19 februari 2008

Vraag nummer: 11587  (oude nummer: 10352)

Mijn moeder is 3april 2007 overleden. Mijn broer is executeur test. wij, 3 zussen, hebben de erfenis beneficair aanvaard. Mijn broer heeft alles zonder overleg geregeld omdat we vlgs hem de erfenis daarmee geweigerd hebben en hij dus volkomen vrij in zijn handelen was. ( zelfs geen boedelbeschrijving). Ik heb nu gehoord dat ik straks voor de eind-afrekening moet tekenen voor accoord. Is dit zo, want in dat geval waar teken ik voor? En wat als ik niet teken gewoon omdat ik niets weet.

M.Jacobs

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als u tekent voor accoord moet u wel acccord zijn want anders moet u niet tekenen. Er is wellicht ook nog iets anders aan de hand: door beneficiaire aanvaarding is de wettelijke vereffening van toepassing. De erfgenamen zijn dan tezamen vereffenaars. De kans bestaat dat daarmee de bevoegdheid van de executeur komt te vervallen. Dat is vooral als er geen positief saldo was. Vraag één en ander nog eens na bij uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.