decharge verlenen aan de executeur


17 maart 2014

Vraag nummer: 37692

Wij, erven van een overleden tante, zijn (schriftelijk)verzocht door de execureur om hem decharge te verlenen. tevens vraagt hij of de erven elk voor 1/4 deel bij te zullen dragen in de vorderingen die nog uit de afwikkeling van deze erfenis eventueel voortvloeien. Onze vraag is of dit kan dat na decharge nog een mogelijke schuld open blijft staan?

Antwoord:

Geachte heer,

Het lijkt mij goed een eindafrekening te (laten) maken, met rekening en verantwoording. Op zich is het denkbaar dat later nog schuldeisers opkomen. Indien schuldeisers officieel zijn opgeroepen is de kans wellicht kleiner, maar dan nog kan het gebeuren. Ik neem aan dat de brief van de executeur daarop doelt en niet op een bestaande bekende schuld, want dan zou het opgenomen zijn op de rekening en verantwoording.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.