start werkzaamheden als executeur


31 mei 2009

Vraag nummer: 12690  (oude nummer: 13120)

Is de executeur (aangesteld per testament) direct na het overlijden bevoegd namens de erfgena(a)m(en) op te treden of moet daaraan nog een formele handeling via de notaris voorafgaan?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Om aan alle eventuele onduidelijkheid een einde te maken, is het raadzaam de executeur via een notaris schritelijk zijn benoeming te laten aanvaarden en vervolgens een verklaring van executele op te laten stellen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.