vervangen van de executeur


20 december 2010

Vraag nummer: 14034  (oude nummer: 16277)

in een testament is de notaris als executeur benoemd. de ergenamen zijn het eens dat een van hen executeur wordt om de betaling van 1% te voorkomen. is dit mogelijk en zo ja hoe.

Antwoord:

Geachte heer,

Een van de erfgenamen kan niet als executeur optreden tenzij in het testament de bevoegdheid aan de executeur (notaris) is gegeven een andere executeur aan te wijzen. De inhoud van het testament en overleg met betreffende notaris lijkt de aangewezen weg.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.