Testament


20 januari 2014

Vraag nummer: 37078

Als de testamentair exeuteur wordt verander moet dat door gegeven worden

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat lijkt mij wel indien de executeur al begonnen was met zijn werkzaamheden, althans doorgaans zal een nieuwe verklaring van executele of een andere akte/verklaring waarin de wijziging wordt vastgelegd, moeten worden opgesteld.

Indien een andere executeur moet worden aangesteld nog voor het overlijden, dan moet het testament worden aangepast.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.