erfbelasting betaling


17 april 2016

Vraag nummer: 45870

Geachte heer, mevrouw,
Begrijp ik het goed dat ik, als executeur testamentair de erfbelasting aangifte moet doen.
Volgens de belastingtelefoon kan ik op het aangifteformulier aangeven dat de erfbelasting door de legatarissen zelf naar de belastingdienst betaald moeten worden.
Dit staat er in een aangifte erfbelasting:"iedere erfgenaam betaald voor zichzelf de erfbelasting.Iedere erfgenaam krijgt een eigen aanslag en acceptgirokaart".
Mijn notaris zegt dat de executeur testamentair de aanslag moet betalen en in mindering moet brengen op het legaat. Wie heeft er gelijk?
dank voor uw reactie en met vr. groet.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik zie geen reden om van het advies van uw notaris af te wijken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.