volmacht


25 maart 2013

Vraag nummer: 34068

Mijn vader is 92 jaar. Ik ben zijn exec. test. als zijnde zijn dochter. Hij woont in een verzorgingstehuis.
Het is bij testament vastgelegd dat ik alles moet regelen bij overlijden. Wanneer heb ik een volmacht nodig? Is dat alleen bij een koophuis?
Met vr gr

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In beginsel is van belang welke bevoegdheden in het testament aan de executeur zijn gegeven. Soms kan de executeur zelfstandig goederen verkopen om daarmee schulden van de nalatenschap te voldoen. Soms ook zal medewerking van de erfgenamen daarvoor nodig zijn. In het algemeen kan ik dus geen antwoord geven op uw vraag. Bij overdracht van een huis is een notaris betrokken, die zal dan ook controlen dat één en ander juist geschiedt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.