bevoegdheid eexecuteur/afwikkelingsbewindvoerder


17 juni 2009

Vraag nummer: 12743  (oude nummer: 13254)

In het testament staat dat de executeur/afwikkelingsbewindvoerder de bevoegdheid heeft
om onroerend goed te verkopen zonder toestemming van de erfgenamen. Betekent dit ook dat bij verkoop de erfgenamen ook niet bi de notaris de verkoopakte tekenen. Wat te doen als erfgenamen het niet eens zijn met de excecuteur/afwikkelingsbewindvoerder over de verkoopprijs ??

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Tja, deze bepaling wordt over het algemeen opgenomen om te voorkomen dat erfgenamen één en ander blokkeren. Uiteraard staat het erfgenamen vrij naar een rechter te stappen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.