testementeur executair


15 mei 2012

Vraag nummer: 28285

Wat mag je vragen per uur als testementeur-executeur.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het testament waarin de benoeming van een executeur is vastgelegd bepaalt doorgaans of de executeur een loon toekomt en zo ja hoe hoog dat loon is. Het wettelijk loon is 1% van het vermogen van de nalatenschap, maar zoals aangegeven kan daar in de benoeming van afgeweken zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.