executeur


15 november 2005

Vraag nummer: 9706  (oude nummer: 6876)

graag wil ik nog wat uitleg op mijn vorige vraag (uw antwoord 6846)
omdat mijn moeder erg vergeetachtig wordt regelt de executeur haar bankzaken en heeft een volmacht. Kan ik hem verplichten mij een overzicht te geven van zijn werkzaamheden en de kosten die hij daarvoor in rekening brengt.

vr. gr.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De executeur heeft jegens erfgenamen informatieplicht, maar de executeur is pas aan de orde na overlijden. Als gevolmachtigde gedurende het leven van uw moeder hoeft hij aan u geen verantwoording af te leggen. Hooguit na overlijden van uw moeder aan de erfgenamen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.