geheimhouding testamenteur


21 maart 2010

Vraag nummer: 13715  (oude nummer: 15517)

Mijn zwager die nu aangewezen testamentair executeur is, roddeld via de familie over brieven die hij gelezen heeft die mijn vader van ons ontvangen heeft. Dat vind ik niet behoorlijk, maar heeft hij geen geheimhoudingsplicht?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Geheimhoudingsplicht gaat wellicht wat ver en eerder is er sprake van informatieplicht, maar dan moet het natuurlijk wel gaan om de taken als executeur. In andere zaken die niet tot zijn taak of bevoegdheid behoren lijkt het mij raadzaam terughoudendheid te tonen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn