wettelijkexecuteursloon


20 september 2005

Vraag nummer: 9490  (oude nummer: 6481)

Het wettelijk executeursloon is 1 % van het vermogen op de dag van overlijden. Als in het testament een lager bedrag is genoemd dan die ene procent, mag de executeur dan toch 1 % van het vermogen ontvangen?

Antwoord:

Geachte heer,

Voorzover mij bekend is het testament en niet de wet bepalend! De erflater heeft het zo gewild en als de executeur dat niet wil, dan accepteert hij/zij het executeurschap gewoon niet.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.