beperkte boedelvolmacht


14 oktober 2013

Vraag nummer: 35933

Mijn vader is overleden en heeft mij bij testament als executeur aangewezen. Mijn zus heeft de( beperkte) boedelvolmacht niet ondertekend. De notaris gaat nu een verklaring van executele afgeven.
Wat zijn de consequenties van het niet ondertekenen van mijn zus voor mij?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een executeur vertegenwoordigt de erfgenamen. Voor de uitvoering van de taak van de executeur is het dus wel verstandig als hij weet wie de erfgenamen zijn.
Indien er beneficiair wordt aanvaardt, dan zijn strikt genomen de erfgenamen tezamen de vereffenaars en schuiven op die wijze de executeur opzij. De executeur kan dan mogelijk weer aantonen dat de nalatenschap positief is, waardoor de vereffening eindigt althans niet ingaat en hij zijn bevoegdheden op deze wijze houdt.

Ik mag aannemen dat de notaris die één en ander voor u verzorgt, u ook informatie hierover kan geven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.