openen kluis door testamentair executeur


14 januari 2010

Vraag nummer: 13340  (oude nummer: 14790)

Mijn vader is als laatste overleden en heeft 2 kinderen.
Mijn zwager is bij testament aangewezen als testamentair executeur. Mag hij de kluis alleen openen ( en leeghalen?) Of moet hij dat in bijzijn van iemand doen( niet zijn vrouw)?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik zou menen dat dat wel tot de bevoegdheden van de executeur behoort, tenzij in het testament anders is bepaald of beperkte bevoegdheden zijn gegeven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.