Executeur / boedelnotaris


12 juni 2008

Vraag nummer: 11793  (oude nummer: 10868)

Een neef als laatste in zijn geslacht is overleden en hij heeft een testament.
Wie stelt indien er een testament is de executeur aan ? Bij wet wie is dat en kunnen er uitzonderingen worden gemaakt in overleg met degenen die erven ?
Is executeur en boedelnotaris het zelfde ?
Zijn de rechten en plichten van ervenden in een testament gelijk mbt aanstelling en executsie van een testament ?

bedankt,

Dick

Antwoord:

Geachte heer,

Executeur wordt benoemd in een testament (of codicil naar oud recht). Na overlijden kan dat niet meer. Wel kun je als gezamenlijke erfgenamen iemand een volmacht geven en/of een boedelnotaris in schakelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.