loon executeur


17 februari 2008

Vraag nummer: 11581  (oude nummer: 10340)

Is het loon executeur pas betaalbaar na afhandeling van alle zaken of is kan het ook voor alle afhandeling worden uitgekeerd.

Antwoord:

Geachte heer,

Mij lijkt pas achteraf omdat de executeur niet alleen maar rechten maar ook verplichtingen heeft, hij kan zelfs worden ontslagen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.