nieuws

Facultatieve
Sponsors

De ombudsman voor het uitvaartwezen heeft zich uitgesproken over Klacht 2008-12 klacht over verzorging overledene

4 augustus 2008

Vraag:
De overledene was op gewelddadige wijze om het leven gebracht , maar door de medewerkers van het uitvaartcentrum was de verzorging zodanig geweest dat de nabestaanden op passende wijze afscheid konden nemen.
Volgens klaagster was echter op de dag voor de uitvaart de overledene niet goed verzorgd en is zij daar zeer van geschrokken. Over het gebrek aan verzorging diende zij een klacht in.

Antwoord:
Het uitgangspunt van klaagster, te weten dat de uitvaartondernemer de verplichting heeft om een overledene zo presentabel mogelijk op te baren, naast een eventuele restauratieplicht, is op zich juist.
De ondernemer was echter van mening dat van een tekortschieten van hun zijde geen sprake was geweest en deze mening werd onderbouwd met een uitgebreid verslag van de uitgevoerde werkzaamheden aan de overledene en van de tijdstippen waarop de diverse handelingen waren verricht.
Op grond van deze toelichting moest de Ombudsman vaststellen dat er geen sprake was geweest van een tekortschieten door de ondernemer en is de klacht afgewezen

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >