nieuws

Facultatieve
Sponsors

De ombudsman voor het uitvaartwezen heeft zich uitgesproken over Klacht 2008-17 foutieve begraving

4 augustus 2008

Vraag:
Volgens klaagster waren er bij de uitvaart op een viertal punten door de ondernemer fouten gemaakt en wel bij het formeren van de rouwstoet naar de begraafplaats, het meenemen van de bloemen naar de begraafplaats, het foutief begraven(verkeerd om in het graf) en de herbegraving.

Antwoord
Bij het formeren van de rouwstoet heeft de chauffeur van de rouwauto een verkeerde inschatting gemaakt m.b.t. het volledig zijn van de stoet.
De bloemen waren door de ondernemer inderdaad vergeten mee te nemen naar het graf, zodat de nabestaanden/belangstellenden extra lang in weer en wind moesten wachten.
Het “verkeerd “begraven is veroorzaakt door een besluit van de begraafplaats om op het betreffende deel van de begraafplaats anders dan voorheen te gaan begraven. Dat besluit was echter niet doorgegeven aan de uitvaartondernemer, hoewel deze toch regelmatig op de begraafplaats uitvaarten verzorgt.
Wel zou de plv.beheerder van de begraafplaats op de dag van de uitvaart de wijziging aan een drager hebben doorgegeven, maar op deze wijze dienen dergelijke verstrekkende veranderingen toch niet te worden gecommuniceerd.Het minste wat de begraafplaats had moeten doen was de betreffende verantwoordelijke uitvaartmedewerker van de wijzioging op de hoogte brengen. Gelet op het feit dat er toch op de bloemen gewacht moest worden was daarvoor alle tijd. De klacht is op dit punt afgewezen.
Bij de herbegraving is klaagster zelf aanwezig geweest en heeft zij daar achteraf veel emotionele problemen mee gehad. Ook dat is de uitvaartondernemer niet aan te rekenen.
Voor de punten 1 en 2 is door de Ombudsman een financiële vergoeding vastgesteld . Aangezien de uitvaartondernemer zelf een hogere vergoeding aan klaagster had voorgesteld is dat voorstel overgenomen.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >