nieuws

Facultatieve
Sponsors

Nieuwe uitspraak van de Ombudsman voor het uitvaartwezen: Klacht 2008- 25 Verbouwing crematorium

13 augustus 2008

Vraag:
Een dag voor de uitvaart van de moeder van klager was het crematorium begonnen met de verbouwing. Door alle daarmee samenhangende werkzaamheden en rommel was de afscheidsdienst niet waardig geweest.
Klager was van mening dat de uitvaartondernemer de negatieve impact van de verbouwingswerkzaamheden op de afscheidsdienst geheel verkeerd had ingeschat , waardoor de uitvoering van de uitvaart ver achterbleef bij het beoogde niveau.

Antwoord
Bij de regeling van de uitvaart werd aan klager medegedeeld dat bij het crematorium een verbouwing werd uitgevoerd waardoor de kleine aula op vrijdag niet beschikbaar was. Op zaterdag kon er wel een aulatijd vastgelegd worden, maar dan in de grote aula. De hieraan verbonden meerkosten waren voor klager geen probleem.
Op de dag van de uitvaart werd aan klager, net voor vertrek naar het crematorium, medegedeeld dat de plechtigheid niet zou plaatsvinden in het crematorium, maar in het nieuwe paviljoen op het terrein van het crematorium.
Bij aankomst zag men grote hekken met wapperende groene lappen ter camouflage van de verbouwing. Het nieuwe paviljoen bleek een duidelijk herkenbaar demontabel noodgebouw te zijn, zonder microfoon, overlast van vliegtuigen en herrie van de wind.Kortom een ontluisterend geheel.
De ondernemer was ook van mening dat de uitvaart niet aan de verwachtingen had beantwoord en bood een financiële tegemoetkoming aan, welke door de nabestaanden als “te weinig”werd afgewezen.
De Ombudsman was van mening dat door de genoemde omstandigheden aanzienlijk afbreuk werd gedaan aan de waardigheid van de uitvaart en stelde een compensatie ter grootte van € 2000,00 vast

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >