nieuws

Facultatieve
Sponsors

De ombudsman voor het uitvaartwezen heeft zich uitgesproken over klacht 2008-05: onduidelijkheid naturaverzekering

4 augustus 2008

Vraag:
De overledene had destijds een naturaverzekering afgesloten, welke de verzekeraar had willen wijzigen, maar waarmee verzekerde het niet eens was geweest. De oude verzekeringssituatie was bij deze verzekerde daarom gehandhaafd.
Klaagster was echter van mening dat de ontvangen rekening niet in overeenstemming was met de verzekering, hoewel de nota lager uitkwam dan de door haar ondertekende kostenraming.

Antwoord:
De kostenraming is puntsgewijs opgesteld waarna in een tweetal bedragen de verzekeringsuitkeringen in mindering zijn gebracht. Deze werkwijze maakt het voor de opdrachtgever zeker niet inzichtelijk, omdat niet wordt aangegeven welke verstrekkingen wel of niet onder de verzekering vallen.
De verzekeraar had nog een berekening gemaakt conform de oude voorwaarden. Dat had tot een hogere rekening geleid en was dus voor klaagster niet aantrekkelijk.
Hoewel de verzekeraar/uitvaartondernemer de uitvaartkosten correct in rekening had gebracht is het begrijpelijk dat de gehanteerde werkwijze bij het opstellen van de kostenraming en van de rekening voor een opdrachtgever niet geheel te volgen is.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE