nieuws

Facultatieve
Sponsors

Bijna geen milieubelasting door nieuwe uitvaarttechniek

Yarden introduceert alternatief voor begraven en cremeren: resomeren

9 augustus 2011


Een uitvaart op basis van de nieuwe technologie resomeren levert, in vergelijking met begraven, een significante milieubesparing op. Dit blijkt uit onderzoek door TNO dat in opdracht van Yarden de milieueffecten van twee nieuwe uitvaarttechnieken resomeren en cryomeren, heeft vergeleken met begraven en cremeren.

Volgens het TNO-onderzoek is de totale milieu-impact van begraven het grootst, gevolgd door cremeren. De totale milieu-impact bij cryomeren en resomeren is veel kleiner. De externe maatschappelijke kosten (milieubelasting wordt uitgedrukt in externe kosten middels de ‘schaduwprijzenmethode’) voor begraven bedragen €85, voor cremeren €30, voor cryomeren €10 en voor resomeren  nagenoeg €0. Daaruit kan worden opgemaakt dat er bijna geen milieubelasting meer optreedt bij keuze van deze techniek.

Peter van Wageningen, directievoorzitter van Yarden: “Uit het onderzoek blijkt dat de milieubelasting bij resomeren  zeer klein is. Daarnaast wordt deze techniek al in de praktijk gebracht in de Verenigde Staten en Canada. Cryomeren is  nog nergens in gebruik. Daarom zal Yarden in Nederland resomeren introduceren. Nu is enkel nog de politiek aan zet om de nieuwe uitvaarttechnieken ook wettelijk mogelijk te maken. Daarom hebben wij contact opgenomen met de Ministeries van Binnenlandse Zaken en van Infrastructuur en Milieu.”

Een uitvaart waarbij gekozen wordt voor resomeren of cryomeren is tot het moment waarop de overledene aan het zicht wordt onttrokken precies hetzelfde als bij een crematie. De overledene wordt vervolgens alleen in een ander type installatie geplaatst. Bij het resomeren wordt het lichaam ontbonden en opgelost door middel van een speciale vloeistof en treedt verwatering op. Bij het cryomeren wordt gebruik gemaakt van bevriezing, waarna het lichaam wordt ontbonden. In beide gevallen rest een kleine hoeveelheid poeder, welke min of meer vergelijkbaar is met de asresten na een crematie.

Yarden onderstreept het belang van innovatie in de uitvaartbranche en geeft gehoor aan de vraag van klanten naar duurzame producten en diensten en een duurzame bedrijfsvoering. Daarom heeft Yarden deze studie naar de nieuwe technologieën resomeren en cryomeren door TNO laten uitvoeren. Yarden zal tevens met branche-organisaties en -collega’s in contact treden om gezamenlijk op te trekken bij het ook wettelijk mogelijk maken van de alternatieven voor begraven en cremeren.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >