Resomeren

Nieuwe methode om lichaam te verwerken


Resomeren (ook wel Hydrolyse genoemd) is een moderne manier waarbij een lichaam in drie uur wordt ontbonden. Volgens de uitvinder, Sandy Sullivan (Schotland) is resomeren milieuvriendelijker dan cremeren. Na resomatie blijft van het lichaam alleen een klein beetje poeder over.

BELANGRIJK OM TE WETEN

Volgens uitvinder milieuvriendelijker dan cremeren

Van het lichaam blijft alleen wat poeder over

Nog niet toegestaan

Resomeren opgenomen in nieuwe uitvaartwet

In november 2020 maakte minister van Binnenlandse Zaken, Kasja Ollongren (D66) bekend dat resomeren wordt opgenomen als nieuwe vorm van lijkbezorging. In een brief aan de Tweede Kamer laat de minister weten dat het voorstel om resomeren toe te staan wordt meegenomen in de nieuwe uitvaartwet die naar verwachting begin 2021 wordt voorgelegd aan de Kamer. ‘Ik verwacht dat het wetsvoorstel in 2021 in consultatie gaat, het streven is erop gericht dat dat nog voor de zomer lukt’, schrijft de minister op 17 november 2020 aan de Tweede Kamer.

Kijk voor actueel nieuws en informatie over resomeren op www.resomatie.nl.

Hoe werkt het?

Een uitvaart waarbij gekozen wordt voor resomeren is tot het moment waarop de overledene aan het zicht wordt onttrokken precies hetzelfde als bij een begrafenis of crematie. De overledene wordt vervolgens alleen in een ander type installatie geplaatst. Bij alkalische hydrolyse (resomeren) worden onder invloed van alkali (natronloog) en water de chemische verbindingen verbroken, waardoor een stoffelijk overschot tot 3% van zijn oorspronkelijke gewicht wordt gereduceerd. Je zou kunnen zeggen dat het vlees oplost in de vloeistof. Blijft over: een hoopje calciumfosfaat (minerale as) en vloeistof. Volgens de producent is dat een steriele, waterige oplossing. Het proces zou goedkoper en schoner zijn dan begraven of cremeren.

Bijna geen milieubelasting

Bijna geen milieubelasting

Uit een onderzoek van TNO (augustus 2011) blijkt dat zowel cryomeren als resomeren in vergelijking tot begraven of cremeren een significante milieubesparing oplevert. Volgens het TNO-onderzoek is de totale milieu-impact van begraven het grootst, gevolgd door cremeren. De totale milieu-impact bij cryomeren en resomeren is veel kleiner. De externe maatschappelijke kosten (milieubelasting wordt uitgedrukt in externe kosten middels de ‘schaduwprijzenmethode’) voor begraven bedragen €85, voor cremeren €30, voor cryomeren €10 en voor resomeren nagenoeg €0. Daaruit kan worden opgemaakt dat er bijna geen milieubelasting meer optreedt bij deze techniek.

Lees hier het hele rapport van TNO.

Al toegepast bij dieren

Het afvalwater kan via de normale waterzuiveringsinstallaties worden verwerkt en de as gaat in een urn. Deze methode leidt tevens tot een aanzienlijke besparing van gewicht en ruimte omdat het stoffelijk overschot met 97% wordt gereduceerd. Resomeren wordt in de Verenigde Staten al toegepast voor de vernietiging van geïnfecteerde dieren, voor het verwerken van dierlijk afval en anatomische resten. De EU onderzoekt al enige tijd of het geschikt is om ook in Europa als destructiemethode van besmette dieren in te voeren. Maar Europa is nog niet overtuigd van de veiligheid ervan in verband met de directe lozing van het vloeibare residu op het riool.

Eerste resomatorium van Nederland

Het eerste resomatorium van Nederland opende haar deuren in de zomer van 2023. Resomatorium ’t Vijfde Seizoen is eigendom van uitvaartondernemer Erik van Zoest. Eigenlijk opende het resomatorium alleen de deuren van het uitvaartcentrum, want de resomator mag dan wel zijn aangesloten, geresomeerd mag er niet worden.

Zolang resomeren niet is opgenomen in de Uitvaartwet is resomeren nog niet toegestaan.

Q&A resomeren

De redactie van Uitvaartbranche.nl(website met nieuws en informatie voor professionals uit de uitvaartbranche) heeft een vierdelige Q&A gemaakt over resomeren. In deze serie geeft Erik van Zoest, eigenaar van het eerste resomatorium van Nederland in het Gelderse Ommeren antwoorden op vragen over resomeren. Bekijk de serie hieronder:Mr Willem van der Putten

JURIDISCH ADVIES

Mr Willem van der Putten

Resomatie

Stel een vraag
Resomeren
Reportage door: uitvaart Wat is resomeren en hoe werkt het?
Meer reportages

Resomatie.nl

Het bedrijf Top Uitvaarten heeft een speciale pagina voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen rondom resomtie.

Lees verder

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >