nieuws

Facultatieve
Sponsors

Nieuwe uitspraken van de Ombudsman voor het Uitvaartwezen

9 september 2009

De Ombudsman voor het uitvaartwezen, mr Karin Been, heeft twee nieuwe uitspraken gedaan. De eerste klacht gaat over een verschil tussen begrote en werkelijke kosten. De tweede klacht gaat over de herinrichtingskosten van een familiegraf.

Klacht 2009-38: Verschil begrote en werkelijke kosten
Er is hier een groot verschil opgetreden tussen de kostenbegroting en de uiteindelijke kosten. Het aantal vloeibare consumpties blijkt te krap ingeschat, er is een verkeerde prijs voor spekkoek gerekend op de begroting en telefonisch is de hoeveelheid bezoekers opgehoogd waardoor voor veel meer bezoekers spekkoek is besteld.
Er is geen reƫle inschatting gemaakt van de hoeveelheid vloeibare consumpties, maar exact voorspellen kan ook niet. Het is redelijk dit prijsverschil te delen.
De verkeerde prijs voor de spekkoek was voor klaagster niet kenbaar en die hoeft zij niet te betalen. Zij mag uitgaan van de begrote prijs.
Het is niet komen vast te staan dat door of namens klaagster de aantallen telefonisch zijn verhoogd. De eerste schatting van de uitvaartleider bleek juist. Klaagster hoeft niet voor deze exra kosten op te draaien.

Klacht 2009-5 Herinrichtingskosten familiegraf.
In 1943 is een familiegraf aangeschaft, waarin klaagster haar echtgenoot wilde laten begraven. De begraafplaats stelt dat er niet alleen kosten zijn gemaakt voor het mogen begraven maar ook voor het herinrichten van het graf (is schudden) zodat er weer voldoende plek zou zijn voor het begraven van klaagsters echtgenoot. Volgens klaagster is er sprake van een graf voor het begraven van vier personen boven elkaar. De begraafplaats beschouwt dit graf als een graf voor twee personen. De kwestie is van belang om na te gaan of de herinrichtingskosten terecht zijn gemaakt. Er lagen twee overledenen in het betreffende graf. Het standpunt van klaagster blijkt aannemelijker dan het standpunt van de begraafplaats, die niet kan aantonen dat er is geschud.
De begraafplaats moet de herinrichtingskosten aan klaagster terugbetalen en klaagster moet de huidige situatie aanvaarden. Het graf is geschikt voor twee personen, waarvan een plek inmiddels door haar echtgenoot in beslag is genomen.

Een uitgebreidere samenvatting en de volledige geanonimiseerde uitspraak is te lezen op onze website, www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >