Advies over verzekeringen

Waarom zou ik me verzekeren? Wat als ik onderverzekerd ben? Is het verstandig mijn verzekering af te kopen? Heb ik wel de juiste polis? Wie moet de uitvaart betalen? Mag ik zelf een uitvaartverzorger uitkiezen?

Op deze, en honderden andere vragen geeft onze expert Evert de Niet antwoord. Evert de Niet is dè autoriteit op het gebied van uitvaartverzekeringen, en kan u bijstaan met gratis advies over onder andere premie, dekking, klachten of deposito's.

Let op: u kunt geen vragen stellen die alleen de verzekeraar zelf kan beantwoorden.
Kijk altijd op de polis en leg de vraag rechtsreeks aan de verzekeraar voor. Dat kan meestal via de website van de verzekeraar.

Over Evert de Niet

Evert de Niet (Scheveningen, 1954): deskundig in verzekeringen en financiën

Evert de Niet is sinds 1977 werkzaam in de uitvaartverzekeringsbranche. Sinds 1985 is hij algemeen directeur van Algemeen Belang Verzekeringen N.V., gevestigd in Groningen.

De Niet heeft grote kennis en ervaring op zowel verzekerings- als uitvaartverzorgingsgebied. Hij kan de verbanden goed leggen en is in staat om op heldere wijze duidelijkheid te scheppen als er vragen zijn.

Van 1991 tot 2016 is hij actief geweest bij het Platform Uitvaartverzekeringen, een onderdeel van het Verbond van Verzekeraars in Nederland.

Spelregels

Spelregels panel Uitvaartkosten en financiële dekking

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren, consumenten- en patientenfederaties en voor instellingen en ondernemers die relatie zijn van BV Uitvaart.Com en Evert de Niet.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ". Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar, ook nadat uw vraag beantwoord is. Vindt u het openbare karakter van onze dienstverlening vervelend? Wilt u liever niet met naam en toenaam vermeld staan op de site? Maak dan geen gebruik van deze kostenloze faciliteit of dien uw vraag anoniem in.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar Uitvaart.Com en Evert de Niet aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Stel zelf een vraag:


Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.